Mozgáskorlátozottak által vezethető járművek minősítő vizsgálata

Vonatkozó jogszabály: 13/1992. (VI. 26.) NM r. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezetőjelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet.

Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e célra szervezett szakértői bizottság végzi, akkor ha

  1. a közúti járművezetőjelöltnél, illetőleg a közúti járművezetőnél a közúti járművezetéshez művégtag használata szükséges;
  2. a közúti járművezetőjelölt vagy a közúti járművezető csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetőleg segédberendezéssel ellátott közúti járművel lehet alkalmas közúti járművezetésre.

A szakértői bizottság a közlekedési hatóság részéről közúti jármű műszaki szakértővel egészül ki.

A szakértői bizottság a közúti járművezetői engedélyhez csatolandó mellékletben közli a közúti járművezetés műszaki feltételeit. Ebben előírja a vezethető közúti járműbe beépítendő segédberendezéseket, illetve a közúti jármű szükséges átalakítását.

A szakértői bizottság az egészségi alkalmasságot csak abban az esetben állapíthatja meg, ha a közúti járművezetőjelölt vagy a közúti járművezető a szakértői bizottság nem orvos tagjai előtt a gyakorlatban előzetesen bizonyítja, hogy az átalakított szerkezeteket biztonságosan kezelni tudja.

A mozgáskorlátozott személy által vezetett gépjárművet a számára előírt műszaki megoldások alapján kell kialakítani, illetve átalakítani, amely így a következő lehet:

  1. gyári kivitelű vagy már forgalomban lévő átalakított gépjármű, amelynek kialakítása már megfelel a vezető mozgáskorlátozottságából adódó követelményeknek (pl.: automata, vagy önműködő tengelykapcsoló, automata, vagy önműködő sebességváltó, rásegítős, vagy szervokormány, rásegítős, vagy szervo üzemi fékberendezés, stb),
  2. a bizottság által megállapított és előírt módon átalakított gépjármű (pl.: üzemi fék-, vagy kormányrásegítő (szervo) berendezés, automata sebességváltó beszerelése, eredeti kezelőszervek megváltoztatása, kiegészítő berendezések alkalmazása, stb.),
    (Megjegyzés: az átalakítás engedélyköteles)
  3. segédberendezések beszerelésével kialakított gépjármű, amikor az eredeti kezelőszervek megmaradnak (pl.: kézzel is működtethető pedálok, vagy a jármű használata során be- és kikapcsolható pedálok, a tengelykapcsolót- vagy sebességváltót működtetető berendezés utólagos beszerelésével átalakított gépjármű). A kialakítás, a gyári kivitelű önműködő tengelykapcsolóval illetőleg sebességváltóval egyenértékű kell hogy legyen.

A közlekedéshatósági műszaki szakértő ellenőrzi a szakértői bizottság által előírt műszaki feltételek teljesítését, majd a segédberendezések működtetésével vizsgálja a felsoroltakat, eldönti a műszaki alkalmasságot. Ha a segédberendezések beszerelése mindenféle szempontból elfogadható, akkor a "Melléklet a gépjármű forgalmi engedélyéhez" formanyomtatvány kerül kiadásra. A gépjármű forgalmi engedélyébe

"A melléklet szerinti segédberendezéssel szerelt"

szövegű záradékot vezetik be.

A melléklettel ellátott forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű segédberendezéseinek műszaki állapotát a továbbiakban az időszakos műszaki vizsgálatokon ellenőrzik. Ha az időszakos műszaki vizsgálat során a vizsgabizottság vezetője úgy találja, hogy a segédberendezés rendeltetésszerűen nem működtethető, vagy az előírt segédberendezés hiányos, illetőleg hiányzik, akkor a "Melléklet a gépjármű forgalmi engedélyhez" nyomtatványt bevonja és azt a területileg illetékes közlekedéshatósági műszaki szakértőhöz juttatja el. A közlekedéshatósági műszaki szakértő a "Melléklet a gépjármű forgalmi engedélyhez" nyomtatványt akkor adja vissza, illetőleg elvesztés esetén akkor pótolja, ha az ismételt járműbemutatásnál meggyőződött a segédberendezés megfelelő működéséről.